Kanteling van geld naar tijd

Gastblog door Angela Kreijns – deelneemster aan de online training Reizen & Ondernemen in antwoord op de vraag: wat betekenen tijd, geld en werk voor jou? 

We leven in een welvarend land, we komen niks tekort. Hoe vaak we wel niet zeggen ‘wat hebben we het toch goed’. En dat is echt zo!
Geld hoeft dan ook geen probleem te zijn. Het is er altijd, zo vanzelfsprekend. Echter de economische crisis heeft invloed gehad op onder andere de kijk op geld, werk, tijd en bezit. Het heeft ons doen stil staan bij wat nu echt belangrijk is in het leven.

Geld houdt mij niet veel bezig en het is zeker niet het belangrijkste in mijn leven. Dit is niet altijd zo geweest. Vroeger keek ik anders naar geld, werk, tijd en bezit dan nu. In mijn opvoeding heb ik meegekregen dat je moet studeren, je diploma moet halen, hard moet werken, zodat je ‘later’ veel geld kan verdienen om je dromen waar te maken. Geluk werd duidelijk geassocieerd met het hebben van geld. Iets wat zekerheid geeft.

Maar nu staar ik mij niet meer blind op de zogenaamde succes bepalers werk, geld, bezit ‘being in control’. Factoren zoals geluk, welzijn en vrijheid zijn voor mij bepalend, meer dan geld, status en zekerheid. Deze nieuwe mindset hangt samen met de ‘nieuwe realiteit waarin we leven. Vernieuwers, veranderaars, dwarse denkers en frisse kijkers – waar ik mezelf ook onder schaar – ervaren deze nieuwe inzichten en staan daarvoor open.

Nieuwe realiteit
We zitten dus midden in een transitiefase wat betreft de economie en het organiseren van (samen) leven en werken. Dit geeft spanning, onrust en ongemak. Het ‘oude’ loslaten is immers nooit makkelijk. Het gevoel van iets niet in de hand hebben, je weer grip wilt. Tegelijk onderken ik, samen met nog velen anderen, de nieuwe realiteit en volg ik maar al te lief mijn hart.

Mede doordat ik om mij heen steeds meer gedwongen ontslagen en burn-outs zie gebeuren, hoe vervelend en pijnlijk het soms ook is, merk ik dat veel mensen vaak een nieuwe start biedt. En vaak ook als een ‘verlossing’ voelt. Deze gebeurtenissen doen mij nog meer stil staan dat ik moet doen waar ik echt gelukkig van wordt. Deze nieuwe mindset door bewustwording en innerlijke verandering zorgen ervoor dat ik mij niet meer wil laten leiden door sociale druk en wat ik vind dat ik van mijzelf moet doen.

Balans tussen geld en tijd
Toch betrap ik mijzelf erop dat ik in de vicieuze cirkel van ‘ Werken om te leven en leven om te werken’ blijf ronddraaien. Het gevoel van te weinig tijd en te veel dingen willen. Een zoektocht naar de juiste balans tussen inkomsten, vrije tijd en kwaliteit van het leven. Voor mij betekent dit dat ik keuzes moet maken en prioriteiten moet stellen. Door te focussen, in de zin van ‘een voor een regel’, gaat het tempo iets terug in het leven, maar de aandacht voor de dingen die ik echt wil doen vliegt omhoog. Hierdoor boek ik uiteindelijk sneller vooruitgang.

[creativ_pullleft colour=”blue” colour_custom=”#dd9933″ text=”“De aandacht voor de dingen die ik echt wil doen vliegt omhoog””]

Binnen mijn huidige werk, bij een corporate organisatie, verdien ik genoeg om reizen te kunnen bekostigen. Helaas komt het er naar mijn zin te weinig van. Ik heb namelijk niet de vrijheid om zelf te bepalen wanneer en hoelang ik op reis ga. Er wordt vanuit mijn werkgever veel van mij gevraagd. Veel projecten, korte deadlines, lange dagen. Voor de inzet van mijn tijd krijg ik geld. Op de tijd die ik investeer wordt een hoge druk gezet. De druk op het werk, de 9-5 cultuur versus vrije tijd en vrijheid staat niet in balans. Om op mijn eigen voorwaarden te werken en te leven heb ik een eerste stap gezet. Ik ga parttime werken. Het doel is om mezelf binnen nu en een jaar uit de wurggreep van een dienstverband los te wrikken.

Vrijheid en onafhankelijkheid
Als je uitgaven hoger zijn dan je inkomsten maakt het niet uit of je arm of rijk bent. Je bent niet financieel onafhankelijk. Rijk willen worden is een mooi doel, maar het geeft niet dezelfde voldoening als financiële onafhankelijkheid. Met financiële onafhankelijkheid ben je vrij, terwijl als je rijk bent (met een groot huis en twee dikke auto’s) je weinig vrijheid hebt, doordat je moet blijven werken om je hypotheek, leningen en dure levenswijze te kunnen blijven betalen.

Een duurdere auto, een groter huis, meer mooie kleding, maken mij niet gelukkiger. Het kan voor kortere termijn een voldoening geven, maar voor de langere termijn heb je er in feite niks aan. Ik ben juist op zoek naar meer diepgang en avontuur in het leven. Ik ervaar dat het geluksgevoel na de aanschaf van nieuwe spullen maar van korte duur is. Het plezier dat bijvoorbeeld een reis oplevert, ebt veel minder snel weg, een herinnering en ervaring die je meeneemt en met mensen kan delen.

Is er eigenlijk een mogelijkheid om (meer) geld te verdienen en tegelijk meer vrije tijd te hebben? Met andere woorden… een goed inkomen en meer tijd overhouden om te genieten van het leven?

Een aantal voorbeelden welke ik ben tegengekomen zijn;

  • Werkinkomen (actief inkomen) aanvullen met passief inkomen. In een laterstadium kan het passieve inkomen, als dit hoog genoeg is, het werkinkomen geheel vervangen.
  • Meerdere inkomstenbronnen opbouwen. Niet enkel op werkinkomen (actiefinkomen) richten.
  • Actieve (werk) en passieve (b.v. rente) verhogen. Soberder leven + sparen, buffer opbouwen. Maandlasten omlaag brengen door verhuren van woonruimte, hypotheek aanpassen.

Nu ik heb stil gestaan bij wat geld, werk, tijd en bezit voor mij betekent is de volgende vraag; als ik helemaal financieel vrij zou zijn, wat zou ik dan met al mijn tijd doen? Hierover meer in een volgend blog.

Angela Kreijns (Deelneemster aan onze online training Reizen en Ondernemen)

Bron: Zie een nieuwe beweging ‘Nederland Kantelt’ via: www.nederlandkantelt.nl

DIGITAL NOMAD EXPLAINER

Graag inspireren we je met onze opgedane inzichten en kennis van 10 jaar reizen en ondernemen!

Zoek je naar een manier om onderweg geld te verdienen? Download dan onze gratis explainer waarin we vormen van reizen en ondernemen voor je verzamelden. Je leest er verhalen van mensen die met zo'n vorm geld verdienen onderweg. 

Met bewuste en ondernemende groet,

Steven en Diana:)

Steven Zwerink
szwerink@gmail.com

Steven heeft nog nooit full-time gewerkt en is ook niet van plan dat ooit te gaan doen. Hij gelooft dat ademhaling, en neusademhaling in het bijzonder, de start is van een leven waarin je leeft en werkt op jouw voorwaarden.