Wonderlijk Werken Manifesto

MANIFESTO

Hier staan wij voor en handelen we naar, jij ook? Onderteken dit manifesto dan en ontvang een digitale opgemaakte versie

“Dit is mijn leven. Vanaf vandaag doe ik zo vaak en zoveel mogelijk dat wat mijn hart me ingeeft. Als ik iets niet leuk vind, verander ik het. Kan ik iets niet veranderen dan doe ik het niet meer. Als mijn werk of opdracht me niet bevalt dan stop ik ermee. Maandag bestaat niet meer. Iedere dag is een feestje en daar heb ik geen weekend of vakantie voor nodig.

 

Mijn tijd en energie zijn de enige echte valuta. Geld brengt mij soms dichter bij mijn doel maar het is nooit een doel op zich. Spullen bezitten kan geen kwaad zolang mijn spullen mij maar niet bezitten. Als ik niet genoeg tijd heb om dat te doen wat ik wil stop ik met facebook en tv kijken en ga ik naar buiten. Ik geloof dat ik de wereld een beetje mooier kan maken en dat kleine stappen grote veranderingen teweeg brengen.

 

Ik vertrouw erop dat anderen altijd het beste met mij voor hebben, ook al is dit soms niet het beste voor mij. Als anderen dit niet snappen ga ik niet tegenstribbelen, ik ga het ze laten zien door te experimenteren en te doen. Mijn geluk is maakbaar en de enige die er wat aan kan doen ben ik zelf.

 

Mijn gedachten mogen er zijn maar ik ben niet mijn gedachten. Ik ben de waarnemer van mijn gedachten. Ik ga stoppen met rationaliseren en teveel analyseren, alles wat ik voel is goed. Het leven is simpel. Ik leef in het nu en bepaal op het moment zelf of ik links of rechtsaf sla. Ik stap het leven tegemoet het met open geest, armen en hart en omarm de nieuwe dingen en mensen die op me af komen.

 

Je vindt pas de weg als je durft te verdwalen dus ik ga meer naar buiten en vaker verdwalen. Problemen die op mijn pad komen zie ik als kansen om te groeien. Ik ga meer mensen vragen wat hun dromen zijn en deel mijn dromen met hen. Ik ga erop uit en mijn droomleven zelf creëren. Het leven is kort en ik wil mijn ideale dag leven!”

“DIT IS MIJN LEVEN. VANAF VANDAAG DOE IK ZO VAAK EN ZOVEEL MOGELIJK DAT WAT MIJN HART ME INGEEFT. ALS IK IETS NIET LEUK VIND, VERANDER IK HET. KAN IK IETS NIET VERANDEREN DAN DOE IK HET NIET MEER. ALS MIJN WERK OF OPDRACHT ME NIET BEVALT DAN STOP IK ERMEE. MAANDAG BESTAAT NIET MEER. IEDERE DAG IS EEN FEESTJE EN DAAR HEB IK GEEN WEEKEND OF VAKANTIE VOOR NODIG.

 

GELD BRENGT MIJ SOMS DICHTER BIJ MIJN DOEL MAAR HET IS NOOIT EEN DOEL OP ZICH. SPULLEN BEZITTEN KAN GEEN KWAAD ZOLANG MIJN SPULLEN MIJ MAAR NIET BEZITTEN. ALS IK NIET GENOEG TIJD HEB OM DAT TE DOEN WAT IK WIL STOP IK MET FACEBOOK EN TV KIJKEN EN GA IK NAAR BUITEN. IK GELOOF DAT IK DE WERELD EEN BEETJE MOOIER KAN MAKEN EN DAT KLEINE STAPPEN GROTE VERANDERINGEN TEWEEG BRENGEN.

 

IK VERTROUW EROP DAT ANDEREN ALTIJD HET BESTE MET MIJ VOOR HEBBEN, OOK AL IS DIT SOMS NIET HET BESTE VOOR MIJ. ALS ANDEREN DIT NIET SNAPPEN GA IK NIET TEGENSTRIBBELEN, IK GA HET ZE LATEN ZIEN DOOR TE EXPERIMENTEREN EN TE DOEN. MIJN GELUK IS MAAKBAAR EN DE ENIGE DIE ER WAT AAN KAN DOEN BEN IK ZELF.

 

MIJN GEDACHTEN MOGEN ER ZIJN MAAR IK BEN NIET MIJN GEDACHTEN. IK BEN DE WAARNEMER VAN MIJN GEDACHTEN. IK GA STOPPEN MET RATIONALISEREN EN TEVEEL ANALYSEREN, ALLES WAT IK VOEL IS GOED. HET LEVEN IS SIMPEL. IK LEEF IN HET NU EN BEPAAL OP HET MOMENT ZELF OF IK LINKS OF RECHTSAF SLA. IK STAP HET LEVEN TEGEMOET HET MET OPEN GEEST, ARMEN EN HART EN OMARM DE NIEUWE DINGEN EN MENSEN DIE OP ME AF KOMEN.

 

JE VINDT PAS DE WEG ALS JE DURFT TE VERDWALEN DUS IK GA MEER NAAR BUITEN EN VAKER VERDWALEN. PROBLEMEN DIE OP MIJN PAD KOMEN ZIE IK ALS KANSEN OM TE GROEIEN. IK GA MEER MENSEN VRAGEN WAT HUN DROMEN ZIJN EN DEEL MIJN DROMEN MET HEN. IK GA EROP UIT EN MIJN DROOMLEVEN ZELF CREËREN. HET LEVEN IS KORT EN IK WIL MIJN IDEALE DAG LEVEN!”

  Getekend door:
  op
  te


  Gezondheid | Lifestyle Design | Ondernemen

  Graag inspireren we je verder over deze drie thema's!

  Goede content, met tijd een aandacht geschreven, korting op onze trainingen en verhalen en vragen die je aan het denken zetten. Soms vestigen we je aandacht op een vette training, een cool boek of een goede film. Lijkt je dat wat? Abonneer je dan op ons bommetje. Laat je naam en email achter en je hoort van ons!

  Met bewuste en ondernemende groet,

  Steven en Diana:)

  X