Uitschrijven uit Nederland?

Uitschrijven uit Nederland? Als je gaat reizen en werken tegelijk

Een ons veel gestelde digitale nomaden vraag is: ‘wanneer moet ik me uitschrijven uit Nederland?’

Een interessante vraag waar altijd veel onzekerheid over is omdat het een doolhof aan antwoorden oplevert als je erin duikt. Bel je met de gemeente, krijg je antwoord A. Bel je met de belastingdienst, krijg je antwoord B. Ik ga zoveel mogelijk de bronnen vermelden die ik bij mijn insteek op deze vraag hanteer en hoop dat jullie iets hebben aan dit blog. Mochten er mede-digital nomads meelezen die ons kunnen wijzen op een andere bron, hoor ik het graag in de comments!

Er spelen drie zaken mee bij de beantwoording van de vraag ‘moet ik me uitschrijven uit Nederland’, namelijk:

 1. Basis Registratie Personen – kort door de bocht: je moet vindbaar zijn voor de overheid.
  De overheid heeft juiste gegevens nodig over haar burgers. Bijvoorbeeld om een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen, om uitkeringen te verstrekken en om gemeentelijke belastingen te heffen. Deze persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Basis Registratie Personen. Sta je niet correct geregistreerd? Dan geen toegang tot een grote hoeveelheid rechten, waaronder hypotheekrenteaftrek, huur- en gezinstoeslagen, zorgverzekering, studiefinanciering, AOW-recht, stemrecht en bevolkingsonderzoeken. De voorwaarde om toegang te krijgen tot rechten en diensten is dat je jezelf vindbaar maakt voor de overheid. Als burger ben je verplicht een aantal persoonsgegevens te melden, zoals bijvoorbeeld je woonadres, het adres waarop je daadwerkelijk woonachtig bent. Als je voor langere tijd, meer dan 8 maanden in een kalenderjaar, in het buitenland gaat verblijven, moet je dit binnen 5 dagen vóór je vertrek aangeven bij de gemeente waar je woont [1]. Je staat dan niet langer geregistreerd in de Basis Registratie Personen maar in het Register Niet-Ingezetenen (RNI). Je hoeft niet persé een adres door te geven als je je uitschrijft. Het gaat erom dat je vindbaar bent voor de overheid (in het Register Niet-Ingezetenen). Als ik daarbij mijn persoonlijke eigen situatie in een bepaald jaar dat wij op reis waren als voorbeeld neem: Ik was van april tot september 2017 in Nederland (vijf maanden) en verbleef daarna van september 2017 tot mei 2018 (9 maanden) in het buitenland. Ik sta ingeschreven bij de gemeente Sliedrecht, en ben woonachtig op het adres van mijn ouders. Een week voordat ik naar het buitenland vertrek, meld ik me, op verzoek van de gemeente, en krijg ik een briefadres toegewezen. Ik ben niet woonachtig op het adres maar wel vindbaar op dat adres. Zodra ik tijdelijk terugkeer naar Nederland, breng ik binnen vijf dagen na aankomst opnieuw een bezoek aan de gemeente om het briefadres weer in een woonadres om te zetten. Let op: iedere gemeente hanteert eigen regels bij het toewijzen van een briefadres. Ga er nooit zomaar van uit dat je er eentje toegewezen krijgt. Breng een bezoek aan de balie en bespreek je verzoek in persoon. 
 2. Belastingplicht – kort door de bocht: je moet belasting betalen in het land waar je inkomsten genereert.
  Als je ingeschreven blijft staan bij een Nederlandse gemeente, ben je belastingplichtig onder andere voor de inkomsten die je in Nederland genereert. Besluit je je uit te schrijven? Dan is de Belastingdienst is één van de organisaties die door de gemeente automatisch op de hoogte gebracht wordt van je uitschrijving uit het BRP. Run je een bedrijf in Nederland en schrijf je je uit, dan zul je de Belastingdienst ook zelf moeten informeren over je emigratie [2].  Je kunt na je emigratie namelijk nog steeds belastingplichtig zijn in Nederland. Dit is het geval als je na emigratie inkomsten hebt of houdt waarover de Nederlandse staat belasting mag heffen. Je bent dan een buitenlands belastingplichtige. Voorbeelden van deze inkomsten kunnen vallen in Box 1, 2 of 3 [3]. Een aantal voorbeelden:
 • loon of inkomsten uit ander werk;
 • winst uit een Nederlandse onderneming;
 • eigen woning in Nederland;
 • pensioen- of socialeverzekeringsuitkeringen die je vanuit Nederland ontvangt
 • inkomsten uit onroerende zaken die je in Nederland bezit

Je kunt hiervoor gebruikmaken van het aangifteprogramma voor buitenlands belastingplichtigen [4]. Het kan dus zijn dat je zowel in Nederland als in het land van bestemming inkomsten genereert. Je zult dan in beide landen belasting moeten betalen over die inkomsten. Neem contact op met de Belastingdienst om je voorgenomen emigratie te bespreken. Iedere situatie is anders. Ook zul je dan een M formulier ontvangen waarmee je aangifte inkomstenbelasting kunt doen en je nog verschuldigde belastingen betalen over de kalendermaanden voorafgaande aan je emigratie datum.

Het kan dus wel: inkomsten uit een bedrijf in Nederland en/of inkomsten uit onroerend goed in Nederland en je tóch uitschrijven uit de Basis Registratie Personen. Het gaat erom dat je belasting betaalt in het land waar je inkomsten genereert. Check dit altijd voor jouw eigen situatie!

3. Bedrijfsregistratie bij de Kamer van Koophandel – kort door de bocht: het gaat om de vindbaarheid van je bedrijf via je vestigingsadres.
Als je je besluit uit te schrijven uit Nederland bij je gemeente dan is de Kamer van Koophandel is één van de organisaties die door de gemeente automatisch op de hoogte gebracht wordt van je uitschrijving uit het BRP. De Kamer van Koophandel zal naar aanleiding van je uitschrijving uit het BRP, contact met je proberen op te nemen over je bedrijfsregistratie. Het kan voorkomen dat de Kamer van Koophandel, als zij geen contact kunnen leggen, overgaan tot stopzetting van de bedrijfsregistratie. Deze stopzetting wordt weer automatisch doorgegeven aan de Belastingdienst. Mocht je je uitschrijven bij de gemeente, raden we je aan voordat je dat doet, een wijziging van je vestigingsadres te sturen naar de Kamer van Koophandel.  Je hebt geen woonadres meer in Nederland. Een mogelijkheid is een adres van derden te gebruiken als vestigingsadres van je onderneming. Je moet toestemming hebben van de bewoner van het adres om je bedrijf te vestigen op dat adres. De bewoner van het adres moet akkoord gaan met het openmaken van jouw zakelijke post en deze ook doorsturen. De toestemming om je te vestigen moet je in een toestemmingsbrief meesturen tegelijk met de wijziging van je vestigingsadres. Er zijn bedrijven, zoals Virtual Office 24 uit Dordrecht, die een zakelijk vestigingsadres bieden in abonnementsvorm waarbij je een vestigingsadres koopt en waarbij maandelijks je papieren post doorgestuurd wordt naar een postadres naar keuze. Het gaat erom dat er via de post met je bedrijf gecommuniceerd kan worden.

Dus samenvattend zouden wij het volgende adviseren:
Blijf je maximaal 12 maanden weg en heb je de intentie weer terug te keren naar Nederland? Blijf dan ingeschreven staan bij de gemeente. Je houdt je Nederlandse bedrijfsactiviteiten, je doet aangifte inkomstenbelasting in Nederland, je betaalt eventueel belasting over inkomsten uit huur en stopt met het aftrekken van je hypotheek rente (mocht je een eigen huis hebben en besluiten dit te verhuren), je houdt een Nederlandse zorgverzekering en bouwt AOW op. Ook houd je recht op eventuele toeslagen die je ontvangt.

Besluit je na een jaar toch langer in het buitenland te blijven, zou ik adviseren periodes van minimaal vier maanden per jaar in Nederland te verblijven. Op deze manier kun je ingeschreven blijven staan, je bedrijfsactiviteiten in Nederland houden, aangifte inkomstenbelasting in Nederland doen, je Nederlandse zorgverzekering houden, AOW opbouwen etc. Vraag voor de maanden dat je niet woonachtig bent in Nederland een briefadres aan bij de gemeente op het adres waar je de overige maanden wel woonachtig bent. Vergeet geen toestemming te vragen aan de hoofdbewoner van het adres. En ga altijd langs in persoon bij de balie van de gemeente om de situatie uit te leggen.

Besluit je niet zo lang (minimaal vier maanden) terug te willen keren naar Nederland ieder jaar? Je zult je dan moeten uitschrijven uit Nederland bij de gemeente. Terwijl je toch inkomen (uit werk en/of woning) hebt in Nederland. Dat kan. Voordat je je uitschrijft raad ik je aan te zorgen voor een alternatief zakelijk vestigingsadres voor je bedrijf dat niet je woonadres is. Je informeert de Kamer van Koophandel, je bank en andere zakelijke partijen hierover. Doordat je inkomsten genereert in Nederland (uit werk en/of woning), ben je buitenlands belastingplichtig en mag en zal de Nederlandse staat je inkomsten uit werk en woning belasten. Na je uitschrijving bij de gemeente, vervalt ook je Nederlandse zorgverzekering. Je kunt je verzekeren door middel van een reisverzekering met zorgdekking. Bijvoorbeeld deze die een looptijd heeft voor onbepaalde tijd en waarvoor je geen woonadres nodig hebt.

Verdien je meer dan 10% van je inkomen in 1 ander land dan Nederland? Dan zou je kunnen overwegen je te hervestigen: te gaan wonen in dit land en de bijbehorende werkvergunning aan te vragen. Je betaalt dan belasting in je nieuwe woonland en je kunt je uitschrijven uit Nederland bij de gemeente. Je bent geëmigreerd.

Verdien je meer dan 10% van je inkomen in meerdere andere landen dan Nederland? Dan zou je eigenlijk in ieder land apart belasting moeten betalen over de inkomsten die je genereert in dat specifieke land. In ieder land zou je dan (meestal) een werkvergunning moeten bezitten. Het is komt redelijk vaak voor, met name bij mensen die hun inkomsten genereren via Internet, dat dit een ondoenlijk karwei is omdat het aantal landen waarin je klanten bedient gestaag oploopt naarmate je langer onderneemt. Hoe graag je ook belasting betaalt. Er is dan nog een laatste optie en dat heet ‘offshore ondernemen‘. Wat je dan kunt doen is een International Business Company (IBC) oprichten in een land waar men geen belasting heft. Denk aan Belize, de Seychellen, Panama. Daaraan gekoppeld zit een zakelijke bankrekening waar je meerdere valuta op kunt ontvangen en waarmee je kunt internetbankieren. Open je een IBC in bijvoorbeeld Belize, dan kan het zijn dat je zakelijke bankrekening zich in Zwitserland bevindt: met een ‘gewoon‘ IBAN nummer waarmee je gemakkelijk internationale overboekingen en betalingen kunt verrichten.

Een IBC oprichten in een ‘belastingparadijs‘ zoals dat vaak genoemd wordt, hoeft niet perse te betekenen dat je fraudeert of ontduikt. Als je je maar uitschrijft uit Nederland, minder dan 90% van je wereldinkomen genereert uit werk en/of woning in Nederland én geen gebruik meer maakt van de voordelen van de Nederlandse verzorgingsstaat (uitkeringen, toeslagen, zorg etc). Je hebt dan alleen nog een paspoort, ondersteuning van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland en stemrecht. Je bent geen inwoner meer van Nederland.

Dit blog poogt antwoord te geven op de vraag: ‘Moet ik me uitschrijven uit Nederland? Ik heb een bedrijf in Nederland, inkomsten uit Nederland en ga voor onbepaalde tijd op reis, moet ik me dan uitschrijven bij de gemeente?’ Mochten er mede-digital nomads meelezen die dit hebben gelezen en denken: helemaal niet waar! Wil je ons dan alsjeblieft daarop wijzen in de comments en je bron vermelden? Alvast dank!

DIGITAL NOMAD EXPLAINER

Graag inspireren we je met onze opgedane inzichten en kennis van 10 jaar reizen en ondernemen!

Zoek je naar een manier om onderweg geld te verdienen? Download dan onze gratis explainer waarin we vormen van reizen en ondernemen voor je verzamelden. Je leest er verhalen van mensen die met zo'n vorm geld verdienen onderweg. 

Met bewuste en ondernemende groet,

Steven en Diana:)

Diana Vermeij
diana.vermeij@gmail.com

Diana realiseerde zich tijdens haar corporate baan dat ze wel heel veel tijd en energie inruilde voor (veel) geld en dat dat haar niet echt gelukkiger maakte. Ze nam ontslag en begon voor zichzelf. Samen met Steven vertrok ze in 2011 uit Nederland en ze werkt nu vanuit Centraal Amerika als lifestyle coach en website ontwikkelaar.